altermag.pl

Twój magazyn o stylu życia

Finanse

Jak rozdzielić wspólne konto bankowe – zasady

Wspólne konto bankowe rozdzielić może każda osoba, która jest współwłaścicielem, indywidualnie, ze skutkiem natychmiastowym dla współposiadaczy. Jest to możliwe dzięki przepisom prawa bankowego, jednak w każdym banku procedury mogą trochę się różnić. Rozdzielenia konta można dokonać osobiście albo za pośrednictwem internetu.

Jak wygląda postępowanie w przypadku rozdzielania wspólnego konta?

Zamiany konta ze wspólnego na indywidualne można dokonać w każdej chwili, warunkiem jednak jest zgoda obu stron. Jeżeli jeden ze współposiadaczy nie wyraża na to zgody, ten, który chce rozdziału konta, musi wystąpić do banku z wnioskiem o wypowiedzenie umowy. W przypadku podziału konta bankowego za ewentualne zadłużenia, którymi obciążone jest konto, odpowiadają obie ze stron w równym stopniu. Przed rezygnacją z rachunku obie ze stron mają obowiązek je uregulować. W przeciwnym wypadku konto nie zostanie zamknięte. Innym sposobem na rozdzielenie konta wspólnego jest przekształcenie go na osobiste. W takim przypadku wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a także trzeba wypełnić odpowiednie formularze. Po przyjęciu wniosku przez bank zostaje otworzone konto osobistego, na tego ze współwłaścicieli, który podany jest we wniosku. Sposób ten jest o tyle dobry, że ani numer rachunku, ani karta nie ulegną zmianie. Przekształcenie rachunku jest płatne.

Jakich dokumentów potrzeba , aby rozdzielić wspólne konto?

Każda osoba, która zastanawia się jak rozdzielić wspólne konto bankowe, musi pobrać odpowiedni formularz drogą internetową, albo w placówce banku. Potrzebny będzie także dowód osobisty, albo jakikolwiek inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jakie są powody podziału konta?

Jednym z powodów, które sprawiają, że właściciele wspólnego konta chcą podziału, jest to, że jedna z osób za dużo wydaje. Obciąża w ten sposób swojego partnera swoimi długami i wydatkami, które nie były wspólnie zaplanowane. Innym powodem jest rozwód, albo rozstanie małżonków, którzy do tej pory mieli wspólne konto. Kolejnym powodem może być obawa związana z postępowaniem komorniczym. Komornik może zablokować środki na koncie jednej z osób, przez co nie może z nich skorzystać również drugi współwłaściciel. Powodem, dla którego człowiek zastanawia się często, jak rozdzielić wspólne konto bankowe, jest uzależnienie jednego z współwłaścicieli od hazardu albo innego nałogu.

Na co zwrócić uwagę zamykając wspólne konto?

Procedury, których trzeba dokonać przed zamknięciem wspólnego konta bardzo często są inne w każdym banku, dlatego warto jest zapoznać się z regulaminem zamykania konta jeszcze przed złożeniem wniosku. Trzeba zorientować się jak będzie wyglądać wypłata środków z ROR. Pozwoli to zapobiec utracie znacznej sumy w trakcie podziału konta. Więcej informacji znajdziesz na bliskokasy.pl

Jakie są wady wspólnego konta?

Głównym problemem dla posiadaczy wspólnego konta jest ryzyko związane z nieterminową spłatą zobowiązań jednej ze stron i obawa blokady wspólnych środków. Wspólne konto bankowe jest niedobrym pomysłem, kiedy jeden ze współwłaścicieli nie kontroluje wydatków i kupuje zbyt wiele zbędnych rzeczy. Wspólne konto nie zwiększy wiarygodności finansowej jednej ze stron, zwłaszcza, kiedy druga ma złą historię kredytową. Wspólne konto sprawdzi się w takim przypadku tylko wtedy, kiedy zaciąga się wspólną pożyczkę. Najważniejszą wadą posiadania konta jest jednak fakt, że współwłaściciel może wybrać z niego wszystkie pieniądze, bez wiedzy drugiego współwłaściciela, i uciec bez śladu.