altermag.pl

Twój magazyn o stylu życia

Finanse Lifestyle

Zmiany w Małym ZUS od 1 stycznia

Projekt zmiany dotyczący wprowadzenia małego ZUSu, opublikowany przez Minister Przedsiębiorczości i Technologi zacznie obowiązywać do 1 stycznia 2020 roku. Termin ten dla 320 tysięcy firm, oznacza obniżenie składki na Ubezpieczenia Społeczne. Oszczędności mogą sięgać nawet kilkaset złotych, niestety skorzystać będą mogły tylko firmy o najniższych dochodach. Podstawowym warunkiem do obniżenia składek to dochód, który mieści się w widełkach ustawowych.

Kto może skorzystać z tzw. małego ZUSu?

Przychody małych firm, nie przekraczające 120 tys. złotych oraz dochody, niższe niż 6 tys., nabędą możliwość skorzystania z prawa do płacenia mniejszych składek na Ubezpieczenia Społeczne. Wartość, która będzie wymagana do obliczania mniejszego ZUSu to dochód. Dodatkowo firmy, zaczynające działalność w trakcie roku kalendarzowego będą mogły proporcjonalnie naliczyć wartość przychodu do ilości dni w których firma funkcjonowała. Ustawa rozszerza wcześniejszą, dającą możliwość skorzystania z mniejszych składek, lecz tylko tych, które obliczano tylko od przychodu.Nowa wysokość składekMinister Przedsiębiorczości i Technologi pokazuje przykładowe obliczenia zamieszczone w uzasadnieniach do ustawy. Osoby fizyczne, które rozliczają się na zasadach ogólnych, a także te rozliczające się podatkiem liniowym mogą zaoszczędzić około 135 zł miesięcznie, przy obliczeniach w których brany pod uwagę jest dochód na poziomie 1500 zł. Wyższy owocuje większymi oszczędnościami i jego wysokość wynosząca np. 1800 złotych, 2100 oraz 2500 przynosi kolejno 249, 355 oraz 444 złotych miesięcznie mniej do wpłacenia w stosunku do teraźniejszych ustaw dotyczących małego ZUSu. Kwoty wynikające z nowych przepisów porównywane do płacenia pełnych składek na Ubezpieczenia Społeczne to oszczędności sięgające często więcej niż 500 złotych.

Firmy, rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej, mające możliwość zaliczenia przychodu jako dochód również będą mogły skorzystać z projektu i rozliczać się małym ZUSem. Przykładowe obliczenia sięgające 2500 zł przychodu, zaoszczędzają około 145 złotych w stosunku do obowiązującego małego ZUSu, a także kwotę 745 złotych w stosunku do pełnych składek. Wartość przychodu, która jest wyższa, analogicznie jak dla osób rozliczających się zasadami ogólnymi lub podatkiem liniowym, jest oszczędnością większych kwot.

Wytyczne dotyczące możliwości korzystania z nowego małego ZUSuPowyższe przepisy dotyczące możliwości skorzystania z małego ZUSu, to nie wszystkie. Dodatkowo, aby móc przejść na mały ZUS trzeba spełnić:

– długość prowadzenia działalności gospodarczej musi wynosić minimum 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,

– przedsiębiorca nie mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego i rozliczać się za pomocą karty podatkowej,

– wymagane jest przedkładanie dodatkowych danych dotyczących form opodatkowania oraz uzyskiwania dochodu.

Dodatkowo mały ZUS może być opłacany tylko przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy działania firmy.