altermag.pl

Twój magazyn o stylu życia

etyka
Lifestyle

Etyka w różnych sferach życia

Moralność, rozróżnienie i podział na dobre oraz złe zachowanie. Zachowanie etyczne to postępowanie zgodnie ze społecznie przyjętymi poglądami. Chociaż aspektów etyki jest wiele, najważniejsze aby zrozumieć zasady etyki na co dzień. Dlaczego? Ponieważ etyka pojawia się i odgrywa silną rolę na każdym etapie życia człowieka. Normy etyczne są widoczne m.in. szkołach, miejscach pracy. Etyka stanowi podstawę zasad religijnych (10 przykazań Bożych) czy Konstytucji RP. Dowiedz się co to jest etyka oraz czym charakteryzuje się etyka w różnych sferach życia społecznego.

Co to jest etyka? Kodeks etyczny

Na początek przyjrzyjmy się etyce od podstaw. Co to jest etyka? Już wyjaśniamy! Przede wszystkim etyka jest działem filozofii, który dotyczy szeroko pojętej moralności. Obejmuje badania nad moralnością i tworzenia zasad moralnych. Etyka zajmuje się rozmyślaniem nad słusznością działań. Prawdopodobnie najpopularniejszym kodeksem etycznym, który z łatwością mógłbyś wskazać jest kodeks etyki lekarskiej. Jednak każda dziedzina zawodowa powinna zwrócić uwagę na stworzenie dokumentu, jakim jest kodeks etyczny. Czym jest kodeks etyczny? Taki dokument określa zbiór pożądanych zasad i norm postępowania, których podstawą jest system wartości etycznych. Obecnie coraz częściej na stronach różnych firm i marek można znaleźć taką zakładkę. A czy ty miałeś kontakt z zasadami etyki moralnej? Jeżeli zainteresował Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej. Zapraszamy na blog Qqito, gdzie poznasz etykę z wielu różnych stron. Sprawdź Qqito blog już teraz!

Etyka w szkole

Etyka będzie jednym z przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej. Choć etyka w szkole istnieje już od dłuższego czasu, nie jest zbyt popularna. Częściej można usłyszeć o nauczaniu religii. Od teraz możliwy będzie wybór. Etyka czy religia oto jest pytanie. Nauczycielem prowadzącym zajęcia z etyki w szkole podstawowej będzie katecheta lub ksiądz. Tak jak opisaliśmy wyżej, etyka zajmuje się zbiorem zasad moralnych. Zajęcia szkolne z etyki będą więc skupiały się na omawianiu poglądów i norm wyznawanych przez człowieka. Zwracaniu uwagi na różnice pomiędzy dobrem a złem. Na zajęciach uczniowie będą dyskutować odnośnie życiowych wartości. Etyka w szkole podstawowej nie jest przedmiotem obowiązkowym. Rodzice wraz z dzieckiem mogą zdecydować czy wyrażają chęć uczestnictwa dziecka w tych zajęciach. Jak widać postawy etyczne możemy poznawać i analizować już od małego, a co dalej? Sprawdź jak wygląda etyka w biznesie.

Etyka biznesowa

Etyka biznesowa to zespół norm postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z kontrahentami, pracownikami i klientami. To spojrzenie na odpowiednie zachowanie oraz relacje z perspektywy gospodarczej. Wspomniane powiązania uregulowane są także za pomocą prawa i ogólnie przyjętych norm postępowania. Do głównych cech etyki biznesowej należą poszanowanie wartości, przestrzeganie prawa, odpowiedzialność i przejrzystość. Te wyróżniki powinny stanowić podstawę jakichkolwiek działań w organizacji. Zastanów się czy ty jako członek życia społecznego, rodzic a także pracownik przestrzegasz wartości etycznych.